Zapraszamy na III Konferencję Heat not Lost. Konferencja odbędzie się 11 października 2017 r. W trakcie konferencji odbędą się prezentacje dotyczące najnowszych osiągnięć naukowych oraz rozwiązań technicznych służących poprawie efektywności energetycznej. Konferencja jest miejscem wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy teoretykami i praktykami w tematyce efektywności energetycznej.

Konferencja odbędzie się podczas II Targów Efektywności Energetycznej w Przemyśle EFE. Uczestnicy konferencji będę mieć możliwość zapoznania się z najnowszymi produktami i rozwiązaniami, prezentowanymi przez wystawców. Organizatorem konferencji jest Polska Organizacja Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju POWEER.

Zapisz się Pobierz program Regulamin

Patronat honorowy

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • cele i możliwości osiągnięcia konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie do 2050 roku,
 • doświadczenia związane z realizacją postanowień Ustawy o efektywności energetycznej,
 • poprawa efektywności energetycznej polskich przedsiębiorstw w kontekście obowiązku sporządzania audytów energetycznych,
 • poprawa efektywności energetycznej polskiego sektora energetycznego,
 • mechanizmy pozyskania, nabywania i obrotu białymi certyfikatami,
 • dobre praktyki dotyczące przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
 • kierunki zmian i rozwoju polskiego sektora ciepła systemowego w kontekście wyzwań i możliwości wynikających z dekarbonizacji gospodarki europejskiej,
 • ograniczania strat ciepła procesów, instalacji i urządzeń stosowanych w polskim przemyśle,
 • technologie odzysku i efektywnego zagospodarowania ciepła odpadowego,
 • wysokoefektywne materiały termo-izolacyjne,
 • systemy monitoringu zużycia energii,
 • projektowanie układów termoizolacyjnych,
 • finansowanie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej,
 • ISO 50001 - system zarządzania energią,
 • energia produkowana w rozproszeniu,
 • energetyka prosumencka.

DO UDZIAŁU W KONFERENCJI ZAPRASZAMY:

 • przedstawicieli energetyki oraz przemysłu,
 • projektantów i audytorów energetycznych,
 • dostawców i wykonawców technologii słuążcych poprawie efektywności energetycznej,
 • naukowców i specjalistów zajmujących się tematem efektywności energetycznej.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w III naukowo-technicznej konferencji Heat not Lost wynosi 219 PLN + VAT.

W ramach opłaty uzyskują Państwo:

 • uczestnictwo w Konferencji w dniu 11 października 2017 r.
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • uczestnictwo w targach EFE, 4insulation, Kompozyt-EXPO.

 

W przypadku chęci skorzystania z bankietu + 150 netto.

W przypadku pytań proszę o kontakt z biurem Stowarzyszenia.

Konto bankowe Bank Pekao SA 33 1240 1330 1111 0010 6791 4093.

 

PARTNERZY: