IV Konferencja Heat not Lost odbędzie się 27 lutego 2019 r. W trakcie konferencji będą prezentowane rozwiązania techniczne służące poprawie efektywności energetycznej. Konferencja to miejsce wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy teoretykami i praktykami w tematyce efektywności energetycznej.

W tym samym czasie i miejscu odbywają się również: XX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH; Międzynarodowe Targi Izolacji Przemysłowych 4INSULATION; II Targi Zieleni i Małej Architektury Miejskiej GREEN CITY EXPO; XXII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki; XVII Targi Odnawialnych Źródeł Energii. Uczestnicy konferencji będą mieć możliwość zapoznania się z najnowszymi produktami i rozwiązaniami, prezentowanymi przez wystawców. Organizatorem konferencji jest Polska Organizacja Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju POWEER. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do rejestracji! Regulamin Program Zapisz się!

W ramach uczestnictwa zapewniamy BEZPŁATNIE:

 • udział we wszystkich prelekcjach
 • uczestnictwo w targach
 • przerwy kawowe
 • ciepły posiłek

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • poprawa efektywności energetycznej polskich przedsiębiorstw w kontekście obowiązku sporządzania audytów energetycznych,
 • mechanizmy pozyskania, nabywania i obrotu białymi certyfikatami,
 • dobre praktyki dotyczące przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
 • kierunki zmian i rozwoju polskiego sektora ciepła systemowego w kontekście wyzwań i możliwości wynikających z dekarbonizacji gospodarki europejskiej,
 • ograniczania strat ciepła procesów, instalacji i urządzeń stosowanych w polskim przemyśle,
 • technologie odzysku i efektywnego zagospodarowania ciepła odpadowego,
 • wysokoefektywne materiały termo-izolacyjne,
 • systemy monitoringu zużycia energii,
 • projektowanie układów termoizolacyjnych,
 • finansowanie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej,
 • energia produkowana w rozproszeniu.

DO UDZIAŁU W KONFERENCJI ZAPRASZAMY:

 • przedstawicieli energetyki oraz przemysłu,
 • projektantów i audytorów energetycznych,
 • dostawców i wykonawców technologii słuążcych poprawie efektywności energetycznej,
 • naukowców i specjalistów zajmujących się tematem efektywności energetycznej.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w III naukowo-technicznej konferencji Heat not Lost wynosi 219 PLN + VAT. W ramach opłaty uzyskują Państwo:
 • uczestnictwo w Konferencji w dniu 11 października 2017 r.
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • uczestnictwo w targach EFE, 4insulation, Kompozyt-EXPO.
W przypadku chęci skorzystania z bankietu + 150 netto. W przypadku pytań proszę o kontakt z biurem Stowarzyszenia. Konto bankowe Bank Pekao SA 33 1240 1330 1111 0010 6791 4093.
 

Transmisja live - IV Konferencja Naukowo - Techniczna Heat not Lost:

Zapraszamy do udziału w transmisji live z IV Konferencji Naukowo - Technicznej Heat not Lost. Uczestnictwo w transmisji jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona - w celu rejestracji na transmisję należy kliknąć w poniższy link: Zapisz się na transmisję ONLINE!

PARTNERZY: