Jesteśmy Stowarzyszeniem, które za swój cel obrało kształtowanie zmian w prawie dotyczącym efektywności energetycznej i ochrony środowiska oraz wspomaganie przedsiębiorców we wdrażaniu coraz bardziej restrykcyjnych wymagań UE. Organizacja promuje najlepsze rozwiązania oraz patronuje innowacyjnym badaniom. Stowarzyszenie to również siła sprawcza, dzięki której wzrośnie w Polsce świadomość oraz podejmowanie decyzji odnośnie działań zwiększających efektywność energetyczną zakładów przemysłowych, przynosząc przy tym długoterminowe, wymierne korzyści.

Stowarzyszenie skupia firmy i instytucje dążące do poprawy efektywności energetycznej w naszym kraju, które działają na rynku od lat oraz nowe przedsiębiorstwa wdrażające nowoczesne rozwiązania. Przynależność do organizacji jest znakiem jakości wykonywanych usług przez firmy członkowskie.

poweer

Główne cele stowarzyszenia

 • inicjowanie postępu technicznego w zakresie efektywności energetycznej i ochrony środowiska w przemyśle
 • organizacja współpracy z przedstawicielami przemysłu w zakresie inspirowania postępu technicznego
 • prowadzenie analiz organizacyjno-ekonomicznych dotyczących polskiego przemysłu,
 • współudział w tworzeniu i opiniowaniu przepisów i norm prawnych dotyczących efektywności energetycznej i ochrony środowiska,
 • współpraca w zakresie tworzenia norm i zasad dotyczących realizacji wymagań związanych z efektywnością energetyczną w przemyśle,
 • nawiązywanie współpracy z przemysłem w celu opiniowania nowych produktów, usług i ich jakości, oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie,
 • wspomaganie Członków Stowarzyszenia w ich kontaktach z organami Państwa i innymi podmiotami,
 • troska o ochronę środowiska naturalnego poprzez promowanie odpowiednich rozwiązań technicznych,
 • współdziałanie z innymi organizacjami gospodarczymi i urzędami centralnymi w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej,
 • edukacja kadry inżynieryjno-technicznej,
 • ogólnopolska promocja efektywności energetycznej,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Władze stowarzyszenia

Zarząd:

 • Zbigniew Plutecki - Prezes Zarządu
 • Paweł Mrówczyński - Wiceprezes Zarządu
Biuro:

 • Katarzyna Moskała - Rzecznik
Najtańszym źródłem poprawy efektywności jest wykorzystanie doświadczeń innych
James Harrington
James Harrington