V Konferencja POWEER odbędzie się 23 czerwca 2022 r. W trakcie konferencji będą prezentowane dobre praktyki, możliwości finansowania efektywności energetycznej, rozwiązania technicznej w sektorach publicznych oraz prywatnych. Konferencja to miejsce wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy teoretykami i praktykami w temacie realizacji inwestycji służącej poprawie efektywności energetycznej i optymalizacji kosztów energii.

 

Konferencja odbędzie się 23 czerwca 2022r. o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej na Stadionie Miejskim w Tychach przy ul. Edukacji 7

Wejście od strony sektorów A,G (ul. Baziowej), wejście oznaczone Tyska Galeria Sportu.
Parkingi wokół  stadionu do dyspozycji osób zaproszonych.

Tel. info.: +48 504 522 102

 

Regulamin [PDF] Program [PDF]

Zakres tematyczny konferencji obejmuje

 • udział we wszystkich prelekcjach
 • materiały konferencyjne
 • powitanie i poczęstunek
 • ciepły posiłek

Zakres tematyczny konferencji obejmuje

 • kierunki zmian i rozwoju polskiego sektora ciepła systemowego w kontekście wyzwań i możliwości wynikających z dekarbonizacji gospodarki europejskiej
 • rola planowania w procesie transformacji energetycznej
 • metody ograniczania kosztów gospodarki energetycznej
 • rola i znaczenie audytów energetycznych
 • finansowanie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej - źródła wsparcia
 • mechanizmy pozyskiwania i nabywania białych certyfikatów oraz ich obrót
 • dobre praktyki dotyczące przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
 • technologie OZE i kogeneracji - odzysk i efektywne zagospodarowanie ciepła odpadowego
 • systemy monitoringu zużycia energii - zarządzanie i organizacja
 • energia produkowana w rozproszeniu - wyzwania i możliwości

DO UDZIAŁU W KONFERENCJI ZAPRASZAMY:

 • przedstawicieli energetyki oraz przemysłu,
 • projektantów i audytorów energetycznych,
 • dostawców i wykonawców technologii słuążcych poprawie efektywności energetycznej,
 • naukowców i specjalistów zajmujących się tematem efektywności energetycznej.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w III naukowo-technicznej konferencji Heat not Lost wynosi 219 PLN + VAT. W ramach opłaty uzyskują Państwo:
 • uczestnictwo w Konferencji w dniu 11 października 2017 r.
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • uczestnictwo w targach EFE, 4insulation, Kompozyt-EXPO.
W przypadku chęci skorzystania z bankietu + 150 netto. W przypadku pytań proszę o kontakt z biurem Stowarzyszenia. Konto bankowe Bank Pekao SA 33 1240 1330 1111 0010 6791 4093.
 

Partnerzy

cieploplan Logo-ETS Inerio