Odpowiadając na potrzeby rynku ROCKWOOL Technical Insulation opracował i wdrożył działania mające na celu skuteczne wsparcie Klientów w aspekcie efektywnego doboru izolacji technicznych dla określonych typów instalacji oraz ocenę skuteczności już istniejących.

Swoim Klientom ROCKWOOL oferuje przeprowadzenie pomiarów gęstości strumienia ciepła (czyt. strat ciepła) z użyciem profesjonalnych urządzeń pomiarowych. W oparciu o uzyskane wyniki ROCKWOOL opracowuje raport z inspekcji, w którym ujęte są m.in. maksymalnie akceptowane straty ciepła oraz pełna ocena wyników pomiarów. Na podstawie sporządzonego raportu oraz interpretacji wyników dokonanej przez certyfikowanego audytora Klient może ocenić czy jego instalacja pracuje w sposób efektywny.

Podczas IV Konferencji Naukowo – Technicznej Heat not Lost, ROCKWOOL Technical Insulation reprezentować będzie Michał Grzegorczyk – Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji o specjalności Energoelektroniki i Elektroenergetyki.

Karierę zawodową rozpoczął w 2008 r. i od początku był związany z szeroko pojętymi zagadnieniami z dziedziny Utrzymania Ruchu. W Rockwool Polska od 2013 r. pracę zaczął w strukturach zarządzających Utrzymaniem Ruchu. Od 2018 roku związany z Izolacjami Technicznymi w Rockwool Polska Sp. z o.o.. Uzyskał certyfikat TiPCheck Engineer fundacji EiiF. Aktywny audytor energetyczny instalacji przemysłowych przeprowadzający inspekcje na instalacjach w Polsce i poza granicami państwa. Zleceniodawcami są m.in. Koncerny Naftowe w Polsce i za granicą, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz inne przedsiębiorstwa przemysłowe.