Kontakt

Polska Organizacja Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju

Zarząd POWeeR

Zbigniew Plutecki

Prezes Zarządu

Paweł Mrówczyński

Wiceprezes Zarządu

Członkowie Stowarzyszenia POWeeR

Grono naszych członków zwyczajnych oraz wspierających, w którym każdy ma ten sam cel – efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój.