Głównym założeniem w projektowaniu izolacji termicznej instalacji przemysłowych jest zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli utrzymanie 50C-60C na płaszczu izolacji. Celem izolacji termicznej jest obniżenie strat ciepła. Izolacja termiczna podnosi wydajność produkcji ciepła. Odpowiedni dobór izolacji termicznej obniży koszty w okresie eksploatacji instalacji przemysłowych. Ekonomiczna izolacja jest składową kosztów wynikających z inwestycji w izolację i kosztów strat ciepła w okresie eksploatacji. Odpowiedni dobór izolacji przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Wskaźnikiem decydującym o podjęciu decyzji odnośnie inwestycji jest określenie zwrotu z inwestycji. Analiza izolacji termicznej rurociągu pary świeżej przedstawia zasadność doboru ekonomicznej izolacji. Grubość izolacji termicznej wpływa na odzyskanie utraconych korzyści wynikających z dobranej izolacji wg zasad BHP przyjmując na płaszczu izolacji temperaturę 50C-60C.