IV Konferencja Naukowo – Techniczna Heat not Lost

W dniu 27 lutego 2019 r. na Targach Kielce odbyła się czwarta już Konferencja Naukowo - Techniczna Heat not Lost. Konferencja podzielona była na trzy panele tematyczne - Wytwarzanie energii

2019-03-04

Źródła finansowania przedsięwzięć ze środków POIiŚ 2014-2020 oraz NFOŚiGW w 2019 roku

Drugi panel IV Konferencji Naukowo - Technicznej Heat not Lost zakończy Agnieszka Zagrodzka - Ekspert w Wydziale Projektu Doradztwa Energetycznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Materiał zostanie zaprezentowany

2019-02-21

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Jeden z pierwszych tematów podczas nadchodzącej, czwartej już Konferencji Naukowo - Technicznej Heat not Lost dotyczył będzie cen energii elektrycznej w 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia

2019-02-14

Energooszczędne rozwiązania w technice pompowej

Wśród zagadnień, które zostaną omówione podczas IV Konferencji Naukowo - Technicznej Heat not Lost zostanie poruszony także temat energooszczędnych rozwiązań w technice pompowej. Spotykana niemal w każdym zakładzie przemysłowym technika

2019-02-13

Poprawa efektywności energetycznej instalacji przemysłowych poprzez audyty energetyczne

Odpowiadając na potrzeby rynku ROCKWOOL Technical Insulation opracował i wdrożył działania mające na celu skuteczne wsparcie Klientów w aspekcie efektywnego doboru izolacji technicznych dla określonych typów instalacji oraz ocenę skuteczności

2019-02-12

Wysokotemperaturowe Izolacje Przemysłowe

Licznym procesom przemysłowym nieodłącznie towarzyszy transport mediów o zróżnicowanych temperaturach i właściwościach, w tym bardzo często czynników o wysokich temperaturach. Aby transport ten funkcjonował prawidłowo, układ wymaga odpowiedniej izolacji. Z

2019-02-11

Izolacja – efektywnie czy efektownie?

Stały wzrost cen energii oraz troska o środowisko naturalne podkreślają konieczność pilnego obniżenia strat energii i redukcji emisji. Energooszczędne rozwiązania stanowią więc rdzeń strategii Saint-Gobain i ISOVER, jako światowego lidera

2019-02-08

Gdzie szukać oszczędności energii w przedsiębiorstwie?

Wciąż rosnące ceny energii, coraz większa świadomość ekologiczna oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii to czynniki warunkujące poszukiwanie oszczędności energii w przedsiębiorstwie. Drugi panel IV Konferencji Naukowo - Technicznej Heat not Lost

2019-02-07

A digital energy efficiency self-inspection tool for insulation work

The presentation of EiiF will introduce you a simple but innovative way to estimate the potential of insulation to cut energy losses and hence to improve the production cost of

2019-02-07

Deklaracja i weryfikacja parametrów cieplnych izolacji przemysłowych

Wraz z rosnącymi wymaganiami wobec efektywności energetycznej budynków oraz instalacji technicznych i  przemysłowych, rośnie znaczenie jakości wyrobów do izolacji cieplnej. W przypadku inwestycji zasadne jest sprawdzenie parametrów cieplnych tych wyrobów,

2019-02-06

Szkolenia nowych kadr jako forma walki z brakiem specjalistów. Korzyści płynące z podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Brak wykwalifikowanej kadry niesie za sobą niebagatelne konsekwencje. Przekonują się o tym przedstawiciele wielu branż. Niestety, niemożność radzenia sobie z tym wyzwaniem, nie tylko prowadzi do zahamowania rozwoju danej jednostki,

2019-02-05

Idea instalacji odzysku ciepła od maszyn i procesów produkcyjnych

Podczas IV Konferencji Naukowo - Technicznej Heat not Lost nie zabraknie także prelekcji związanej z odzyskiem ciepła. Przykłady możliwych rozwiązań instalacji odzysku ciepła, analizę ekonomiczną inwestycji w instalację odzysku ciepła

2019-02-04

Efektywne zarządzanie zużyciem mediów jako źródło oszczędności

Efektywne zarządzanie zużyciem mediów jako źródło oszczędności to kolejny temat, który zostanie poruszony podczas IV Konferencji Naukowo - Technicznej Heat not Lost. W powyższe zagadnienie wprowadzi Państwa Jakub Wójcik - Kierownik Działu

2019-02-01

dr Marek Sutkowski pierwszym prelegentem podczas IV Konferencji Naukowo – Technicznej Heat not Lost

Prezentujemy sylwetkę prelegenta, który jako pierwszy wygłosi prelekcję podczas IV Konferencji Naukowo - Technicznej Heat not Lost. Marek Sutkowski, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, doktor nauk technicznych, posiada

2019-01-31

Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w cieszącej się uznaniem wśród kadry technicznej polskich zakładów przemysłowych, konferencji ?Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu?. Spotkanie odbędzie się 10-11 października w EXPO Kraków.

2018-10-02

Konferencja „Energia i media techniczne”

POLSKA ORGANIZACJA WSPIERANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ROZWOJU objęła patronatem konferencję "Energia i media techniczne". Optymalne wykorzystanie i zarządzanie energią elektryczną i innymi mediami technicznymi, takimi jak sprężone powietrze, próżnia, woda

2018-09-24

„EFEKTYWNY – 2017” – Heat not Lost Sp. z o.o.

W dniu 11 października 2017 roku w Krakowie, podczas Wieczoru Wystawców organizowanego w ramach 2. Targów Efektywności Energetycznej w Przemyśle odbyło się wręczenie nagrody "Efektywny - 2017" za zasługi we wspieraniu

2018-05-24

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 16 lutego 2018 r. w siedzibie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podczas zebrania omówiono działania podjęte przez Stowarzyszenie w

2018-02-19

Osiągnięta oszczędność energii finalnej w 2016 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. przyszedł czas na podsumowanie oszczędności energii finalnej osiągniętej w okresie 1 października - 31 grudnia

2017-12-29
0 mln
Wszystkich obiektów pobierających energię w Polsce
0 mln
Obiektów potrzebujących modernizacji energetycznej
0 %
Systemów ciepłowniczych w Polsce nie posiada statusu systemów efektywnych

Sektory działalności Stowarzyszenia

Główne sektory, na których koncentruje się działalność stowarzyszenia. 

Efektywność energetyczna

Minimalizacja strat, oszczędność energii, zrównoważone wykorzystanie zasobów.

Innowacyjne technologie

Różnorodne metody pozyskiwania energii, uwzględniające efektywność i środowisko.

Dystrybucja energii

Zarządzanie siecią przesyłową dla niezawodnego dostarczania energii do odbiorców.

Źródła energii

Różnorodne metody pozyskiwania energii, uwzględniające efektywność i środowisko.

Automatyka budynkowa

Zaawansowane systemy sterowania i monitorowania w celu optymalizacji działania budynków.