IV Konferencja Naukowo – Techniczna Heat not Lost

W dniu 27 lutego 2019 r. na Targach Kielce odbyła się czwarta już Konferencja Naukowo - Techniczna Heat not Lost. Konferencja podzielona była na trzy panele tematyczne - Wytwarzanie energii

2019-03-04

Źródła finansowania przedsięwzięć ze środków POIiŚ 2014-2020 oraz NFOŚiGW w 2019 roku

Drugi panel IV Konferencji Naukowo - Technicznej Heat not Lost zakończy Agnieszka Zagrodzka - Ekspert w Wydziale Projektu Doradztwa Energetycznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Materiał zostanie zaprezentowany

2019-02-21

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Jeden z pierwszych tematów podczas nadchodzącej, czwartej już Konferencji Naukowo - Technicznej Heat not Lost dotyczył będzie cen energii elektrycznej w 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia

2019-02-14

Energooszczędne rozwiązania w technice pompowej

Wśród zagadnień, które zostaną omówione podczas IV Konferencji Naukowo - Technicznej Heat not Lost zostanie poruszony także temat energooszczędnych rozwiązań w technice pompowej. Spotykana niemal w każdym zakładzie przemysłowym technika

2019-02-13

Poprawa efektywności energetycznej instalacji przemysłowych poprzez audyty energetyczne

Odpowiadając na potrzeby rynku ROCKWOOL Technical Insulation opracował i wdrożył działania mające na celu skuteczne wsparcie Klientów w aspekcie efektywnego doboru izolacji technicznych dla określonych typów instalacji oraz ocenę skuteczności

2019-02-12

Wysokotemperaturowe Izolacje Przemysłowe

Licznym procesom przemysłowym nieodłącznie towarzyszy transport mediów o zróżnicowanych temperaturach i właściwościach, w tym bardzo często czynników o wysokich temperaturach. Aby transport ten funkcjonował prawidłowo, układ wymaga odpowiedniej izolacji. Z

2019-02-11

Izolacja – efektywnie czy efektownie?

Stały wzrost cen energii oraz troska o środowisko naturalne podkreślają konieczność pilnego obniżenia strat energii i redukcji emisji. Energooszczędne rozwiązania stanowią więc rdzeń strategii Saint-Gobain i ISOVER, jako światowego lidera

2019-02-08

Gdzie szukać oszczędności energii w przedsiębiorstwie?

Wciąż rosnące ceny energii, coraz większa świadomość ekologiczna oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii to czynniki warunkujące poszukiwanie oszczędności energii w przedsiębiorstwie. Drugi panel IV Konferencji Naukowo - Technicznej Heat not Lost

2019-02-07

A digital energy efficiency self-inspection tool for insulation work

The presentation of EiiF will introduce you a simple but innovative way to estimate the potential of insulation to cut energy losses and hence to improve the production cost of

2019-02-07

Deklaracja i weryfikacja parametrów cieplnych izolacji przemysłowych

Wraz z rosnącymi wymaganiami wobec efektywności energetycznej budynków oraz instalacji technicznych i  przemysłowych, rośnie znaczenie jakości wyrobów do izolacji cieplnej. W przypadku inwestycji zasadne jest sprawdzenie parametrów cieplnych tych wyrobów,

2019-02-06

Szkolenia nowych kadr jako forma walki z brakiem specjalistów. Korzyści płynące z podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Brak wykwalifikowanej kadry niesie za sobą niebagatelne konsekwencje. Przekonują się o tym przedstawiciele wielu branż. Niestety, niemożność radzenia sobie z tym wyzwaniem, nie tylko prowadzi do zahamowania rozwoju danej jednostki,

2019-02-05

Idea instalacji odzysku ciepła od maszyn i procesów produkcyjnych

Podczas IV Konferencji Naukowo - Technicznej Heat not Lost nie zabraknie także prelekcji związanej z odzyskiem ciepła. Przykłady możliwych rozwiązań instalacji odzysku ciepła, analizę ekonomiczną inwestycji w instalację odzysku ciepła

2019-02-04

Efektywne zarządzanie zużyciem mediów jako źródło oszczędności

Efektywne zarządzanie zużyciem mediów jako źródło oszczędności to kolejny temat, który zostanie poruszony podczas IV Konferencji Naukowo - Technicznej Heat not Lost. W powyższe zagadnienie wprowadzi Państwa Jakub Wójcik - Kierownik Działu

2019-02-01

dr Marek Sutkowski pierwszym prelegentem podczas IV Konferencji Naukowo – Technicznej Heat not Lost

Prezentujemy sylwetkę prelegenta, który jako pierwszy wygłosi prelekcję podczas IV Konferencji Naukowo - Technicznej Heat not Lost. Marek Sutkowski, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, doktor nauk technicznych, posiada

2019-01-31

Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w cieszącej się uznaniem wśród kadry technicznej polskich zakładów przemysłowych, konferencji ?Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu?. Spotkanie odbędzie się 10-11 października w EXPO Kraków.

2018-10-02

Konferencja „Energia i media techniczne”

POLSKA ORGANIZACJA WSPIERANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ROZWOJU objęła patronatem konferencję "Energia i media techniczne". Optymalne wykorzystanie i zarządzanie energią elektryczną i innymi mediami technicznymi, takimi jak sprężone powietrze, próżnia, woda

2018-09-24

„EFEKTYWNY – 2017” – Heat not Lost Sp. z o.o.

W dniu 11 października 2017 roku w Krakowie, podczas Wieczoru Wystawców organizowanego w ramach 2. Targów Efektywności Energetycznej w Przemyśle odbyło się wręczenie nagrody "Efektywny - 2017" za zasługi we wspieraniu

2018-05-24

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 16 lutego 2018 r. w siedzibie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podczas zebrania omówiono działania podjęte przez Stowarzyszenie w

2018-02-19

Osiągnięta oszczędność energii finalnej w 2016 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. przyszedł czas na podsumowanie oszczędności energii finalnej osiągniętej w okresie 1 października - 31 grudnia

2017-12-29
Wszystkich obiektów pobierających energię w Polsce
0 mln
Obiektów potrzebujących modernizacji energetycznej
0 mln
Systemów ciepłowniczych w Polsce nie posiada statusu systemów efektywnych
0 %

Sektory działalności Stowarzyszenia

Główne sektory, na których koncentruje się działalność stowarzyszenia. 

Efektywność energetyczna

Minimalizacja strat, oszczędność energii, zrównoważone wykorzystanie zasobów.

Innowacyjne technologie

Różnorodne metody pozyskiwania energii, uwzględniające efektywność i środowisko.

Dystrybucja energii

Zarządzanie siecią przesyłową dla niezawodnego dostarczania energii do odbiorców.

Źródła energii

Różnorodne metody pozyskiwania energii, uwzględniające efektywność i środowisko.

Automatyka budynkowa

Zaawansowane systemy sterowania i monitorowania w celu optymalizacji działania budynków.