W dniu 27 lutego 2019 r. na Targach Kielce odbyła się czwarta już Konferencja Naukowo – Techniczna Heat not Lost. Konferencja podzielona była na trzy panele tematyczne – Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, Poprawa efektywności energetycznej urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych oraz Izolacje instalacji przemysłowych.

Podczas pierwszego panelu zostały poruszone aspekty rozwiązań technicznych w zakresie wysokosprawnej kogeneracji oraz odzysku ciepła z instalacji kogeneracyjnych celem produkcji chłodu. Uczestnicy zostali także wprowadzeni w aktualny system wsparcia produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, a prelekcja dotycząca cen energii elektrycznej w 2019 roku wywołała merytoryczną dyskusję.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez odzysk ciepła, energooszczędne rozwiązania w technice pompowej, modernizację oświetlenia a także monitorowanie zużyciem mediów to tematy poruszone podczas drugiego panelu. Wprowadzenie do panelu stanowiła prezentacja krótko opisująca miejsca, w jakich poszukiwać można najbardziej ekonomicznych przedsięwzięć służących oszczędzaniu energii. Panel zakończyła prelekcja opisująca źródła finansowania powyższych przedsięwzięć w ramach środków POIiŚ 2014-2020 oraz NFOŚiGW w 2019 roku.

Podczas trzeciego, i zarazem ostatniego panelu uwaga uczestników została skierowana w stronę izolacji instalacji przemysłowych.  Prezentacje dotyczyły nie tylko dostępnych na rynku, najnowszych technologii izolacyjnych, ale także narzędzi umożliwiających optymalny wybór rodzaju izolacji oraz jej grubości. Niezwykle ważnym aspektem trzeciego panelu Konferencji był temat szkolenia nowych kadr jako formy walki z brakiem pracowników. Ostatni panel zakończono prelekcją na temat deklaracji i weryfikacji parametrów cieplnych izolacji przemysłowych.

Czwarta edycja Konferencji zebrała ponad 100 uczestników reprezentujących w większości branżę produkcyjną, ciepłowniczą, chemiczną oraz odlewniczą.