Podczas IV Konferencji Naukowo – Technicznej Heat not Lost nie zabraknie także prelekcji związanej z odzyskiem ciepła. Przykłady możliwych rozwiązań instalacji odzysku ciepła, analizę ekonomiczną inwestycji w instalację odzysku ciepła oraz okoliczności warunkujące tempo zwrotu inwestycji przedstawi Państwu Mateusz Bartczak reprezentujący I- Serwis ASFI.

Z wykształcenia automatyk, absolwent Politechniki Łódzkiej. Specjalista ds. odzysku ciepła, autor wielu projektów oraz wdrożeń instalacji odzysku ciepła od maszyn i procesów technologicznych, a także współautor publikacji w dziedzinie przemysłowych układów odzysku ciepła.