Efektywne zarządzanie zużyciem mediów jako źródło oszczędności to kolejny temat, który zostanie poruszony podczas IV Konferencji Naukowo – Technicznej Heat not Lost. W powyższe zagadnienie wprowadzi Państwa Jakub Wójcik – Kierownik Działu Podzespołów do Automatyki Sabur Sp. z o.o.

W ramach prelekcji omówione zostaną zagadnienia:

  • Potrzeba bieżącej kontroli i skuteczne metody mierzenia zużycia mediów;
  • System monitorowania mediów jako narzędzie do efektywnego zarządzania ich zużyciem;
  • Podstawowe cechy systemu i kryteria wyboru właściwego rozwiązania;
  • Oczami klienta – czyli możliwości i korzyści ze skutecznego zarządzania mediami (case study);
  • Zarządzanie zużyciem mediów, a budowanie przewagi konkurencyjnej.

Jakub Wójcik jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, z wieloletnim doświadczeniem w branży automatyki. Jako kierownik działu logistyki odpowiedzialny był za procesy logistyczne w firmie, jako Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ? zaangażowany w zakończony sukcesem proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2001.
Obecnie, piastując stanowisko Kierownika Działu Podzespołów do Automatyki, odpowiada za sprzedaż produktów firmy Saia Burgess Controls, w tym systemów zarządzania zużyciem energii i mediów oraz SBC Industry Product Group (IPG).

Wśród jego zainteresowań zawodowych znajdują się technologie służące optymalizacji zużycia energii i innych mediów. Ceni rozwiązania przyjazne w obsłudze, skuteczne w działaniu i efektywne we wdrożeniu.