Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w cieszącej się uznaniem wśród kadry technicznej polskich zakładów przemysłowych, konferencji ?Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu?. Spotkanie odbędzie się 10-11 października w EXPO Kraków. Już po raz 7. Konferencja jest organizowana w ramach Międzynarodowych Targów Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE.

?Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu? od lat jest okazją do poszerzenia wiedzy dotyczącej dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych stosowanych w polskim i europejskim przemyśle. Podczas konferencji dogłębnej analizie poddane zostaną tematy związane z aktualnymi trendami w obszarze utrzymania ruchu, strategiami zarządzania, optymalizacją procesów, kosztów i rozwiązań technicznych. Omówione zostaną również wymagania i wyzwania, które przed utrzymaniem ruchu i produkcją stawia czwarta rewolucja przemysłowa. Prezentowane przykłady udanych wdrożeń dotyczyć będą przedsiębiorstw różnej wielkości z różnych branż ? m.in. motoryzacyjnej, hutniczej, przetwórstwa tworzyw sztucznych czy spożywczej.

W ramach konferencji przewidziane zostało zwiedzanie odbywających się jednocześnie 9. Międzynarodowych Targów Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE oraz 10. Międzynarodowych Targów Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SYMAS, podczas których ponad 200 Wystawców z Polski i zagranicy zaprezentuje kompleksowe rozwiązania, narzędzia i usługi dla przemysłu.

Więcej informacji: http://mtc.krakow.pl/pl/dla-odwiedzajacych/jesienna-szkola-utrzymania-ruchu.html
Zapisy: https://symas.exposupport.pl/shop