POLSKA ORGANIZACJA WSPIERANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ROZWOJU
objęła patronatem konferencję „Energia i media techniczne”.

Optymalne wykorzystanie i zarządzanie energią elektryczną i innymi mediami technicznymi, takimi jak sprężone powietrze, próżnia, woda technologiczna i użytkowa, para wodna, gaz, specjalistyczne gazy technologiczne jest elementem umożliwiającym prowadzenie płynnej produkcji i uzyskanie znaczących oszczędności w przedsiębiorstwie.

Podczas konferencji Polska Organizacja Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju POWeeR zaprezentuje temat:
„Jak pozyskać dofinansowanie dla inwestycji poprawiających efektywność energetyczną w przemyśle?”

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się 27 września w Łodzi w mHotelu, ul. św. Teresy 111.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie:
http://www.axonmedia.pl/konferencje/program/energia-i-media-techniczne-wrzesien-2018-lodz/

Formularz zgłoszeniowy:
http://www.axonmedia.pl/konferencje/rejestracja/energia-i-media-techniczne-wrzesien-2018-lodz/