Wciąż rosnące ceny energii, coraz większa świadomość ekologiczna oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii to czynniki warunkujące poszukiwanie oszczędności energii w przedsiębiorstwie. Drugi panel IV Konferencji Naukowo – Technicznej Heat not Lost otworzymy prelekcją wprowadzającą do szerokiego zagadnienia, jakim jest poszukiwanie oszczędności energii w przedsiębiorstwie.

Obszary z różnych gałęzi przemysłu, w których widoczny jest potencjał energetyczny zostaną przedstawione przez Piotra Krajewskiego, który reprezentować będzie Heat not Lost Sp. z o.o. Podczas prelekcji zostaną również krótko omówione możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej.