Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. przyszedł czas na podsumowanie oszczędności energii finalnej osiągniętej w okresie 1 października – 31 grudnia 2016 roku. Według informacji przedstawionych przez Prezesa URE – Pana Macieja Bando, oszczędność wynikająca z obowiązku przedstawionego w art. 10 ust. 1 ustawy  wyniosła 112 241,379 toe – poprzez umorzenie świadectw efektywności energetycznej osiągnięto aż 105 277,812 toe, a poprzez uiszczenie opłaty zastępczej – 6 963,567 toe.

Pełna treść informacji dostępna jest na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.