Jeden z pierwszych tematów podczas nadchodzącej, czwartej już Konferencji Naukowo – Technicznej Heat not Lost dotyczył będzie cen energii elektrycznej w 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.  Powyższe regulacje prawne, specjalnie dla Uczestników Konferencji przedstawi mec. Łukasz Jankowski  – radca prawny, partner kierujący praktyką prawa energetycznego w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

mec. Łukasz Jankowski specjalizuje się w prawie energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynków energii elektrycznej i rynku gazu ziemnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla sektora energetycznego. Był m.in. szefem obsługi prawnej RWE (dziś Innogy). Realizował szereg projektów na rzecz spółek obrotu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, m.in. postępowań w zakresie tytułów prawnych do celów infrastrukturalnych i postępowań regulacyjnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadził sprawy regulacyjne we wszystkich instancjach, od postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po reprezentację spółek energetycznych przed Sądem Najwyższym. Wspiera klientów w sprawach regulacyjnych m.in. w zakresie koncesji, taryf, jak również w sprawach o wymierzenie kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pracuje dla wiodących spółek sektorowych w projektach dotyczących regulacji europejskich, takich jak REMIT, MiFID II, EMiR, MAD and MAR. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu regulacji MiFID II na rynku energetycznym. W 2017 roku uczestniczył w pionierskim projekcie wdrożeniowym dla podmiotu kluczowego dla rynku energii elektrycznej i rynku gazu ziemnego. Jest współautorem książki ?Prawo energetyczne. Komentarz? (Wydawnictwo C.H.Beck, czerwiec 2017)

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland jest jedną z wiodących firm prawniczych na polskim rynku. Należy do Eversheds Sutherland, globalnej sieci firm prawniczych, posiadającej 68 biur w 34 krajach. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne dla biznesu. Posiada szczególne doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii; wspiera firmy w obliczu wyzwań związanych z transformacją cyfrową, rozwojem technologicznym i wdrażaniem innowacji. Kancelaria od lat rekomendowana jest przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawnicze. W 2018 roku obchodziła 20-lecie istnienia na polskim rynku. www.eversheds-sutherland.pl