Wraz z rosnącymi wymaganiami wobec efektywności energetycznej budynków oraz instalacji technicznych i  przemysłowych, rośnie znaczenie jakości wyrobów do izolacji cieplnej. W przypadku inwestycji zasadne jest sprawdzenie parametrów cieplnych tych wyrobów, w celu sprawdzenia, czy są one zgodne z deklarowanymi właściwościami i zapewniają opłacalność prowadzonych inwestycji termomodernizacyjnych instalacji technicznych i przemysłowych.

W prezentacji przedstawiony zostanie sposób wyznaczania krzywej deklarowanego współczynnika ciepła dla wyrobów do izolacji instalacji przemysłowej. Przedstawiony zostanie również sposób weryfikacji wyznaczonej krzywej i zdefiniowane będą błędy popełniane w trakcie wyznaczania, bądź weryfikacji krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła. Omawiane w prezentacji działania mogą być przydatne nie tylko producentom wprowadzających wyroby termoizolacyjne do obrotu, ale również odbiorcom i projektantom określającym potencjalne oszczędności inwestycji termomodernizacyjnej.

W powyższe zagadnienia podczas IV Konferencji Naukowo – Technicznej Heat not Lost wprowadzi nas dr Artur Miros z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.