SYNERGETYCZNA TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SPALIN KOTŁOWYCH Z JEDNOCZESNYM WYKORZYSTANIEM ENERGII UTAJONEJ SPALIN W MAŁYCH I ŚREDNICH KOTŁACH ENERGETYCZNYCH.