OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KOMPOZYTOWEGO MATERIAŁU TERMOIZOLACYJNEGO NA BAZIE AEROŻELI KRZEMIONKOWYCH NA DRODZE SUSZENIA CHEMICZNEGO W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH.