W dniu 20 lipca 2017 r. powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisja przetargowa rozstrzygnęła piąty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Wybrano 2065  ofert o łącznej wartości  806 743 toe, stanowi to ok 50% wszystkich złożonych wniosków. Odrzuconym oraz nie wybranym ofertom pozostaje próba ponownego złożenie wniosku o przyznanie białych certyfikatów.  Jednak czas ucieka niemiłosiernie, gdyż wniosek należy złożyć do wrześnie 2017 r. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych kontaktów.

Listy wybranych, niewybranych i odrzuconych ofert: https://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/przetargi