8 września w lokalu nr 515  przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie odbyło się II Seminarium członków i sympatyków stowarzyszenia POWEER. Podczas seminarium zaprezentowane zostały referaty: „Integracja palenisk zgazowujących odpady komunalne i osady ściekowe z układem ciepłowniczym” oraz „Akumulacja ciepła szansą dla poprawy efektywności produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni, prezentacja podstawowych założeń projektu badawczego w EC Będzin Sp. z.o.o.”. W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja trzech przedsiębiorstw będących członkami stowarzyszenia – o swojej działalności opowiedzieli przedstawiciele ECEBUD Sp.z.o.o., GREEN POWER Sp.z.o.o. oraz SCHIEDEL Sp.z.o.o. Zwieńczeniem Seminarium było wręczenie statuetki „Efektywny – 2017” za najlepszą książkę promującą ideę bezpieczeństwa w budownictwie mieszkaniowym – Monografię „Szkody kominowe”, pod redakcją naukową dr Rudolfa Kanii.