W dniu 11 października 2017 roku podczas Wieczoru Wystawców organizowanego w ramach 2. Targów Efektywności Energetycznej w Przemyśle odbyło się wręczenie nagrody „Efektywny – 2017” dla F&F Filipowski Sp. J. za najlepszy produkt wspierający poprawę efektywności energetycznej – system zdalnego odczytu i rejestracji parametrów sieci MeternetPRO, którego wyniki pracy posłużyć mogą miedzy innymi do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Nagroda wręczona została przez dr Katarzynę Stec oraz dr Artura Mirosa.