Znamy już stanowisko Ministerstwa Energii wobec dużych przedsiębiorstw, które nie spełniły obowiązku wynikającego z Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. – nie będzie możliwe przedłużenie terminu wykonania obowiązkowego Audytu Energetycznego w dużych przedsiębiorstwach. W piśmie skierowanym do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pojawia się informacja dotycząca sposobu nakładania kar na przedsiębiorstwa, które nie spełniły obowiązku – ową karę wymierzać będzie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Natomiast przeczytać można również, że „(…) ten przedsiębiorca, który rozpocznie procedurę lub będzie w zaawansowanym stadium wykonawczym, może uzyskać mniejszą niż maksymalną wysokość kary (art.40 ust.2) – lub też zgodnie z art.41 ww. ustawy w uzasadnionych przypadkach prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary„. Zapis ten sugeruje, że przystąpienie przez przedsiębiorstwo do wykonania Audytu nawet po upływie terminu jego wykonania może przyczynić się do zmniejszenia kary lub odstąpienia od jej nałożenia.

Warto pamiętać o fakcie, iż Audyt Energetyczny pozwala przedsiębiorstwu na szczegółowe spojrzenie na stan techniczny zakładu oraz wskazanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zakładu co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa.

Pełna treść listu dostępna jest TUTAJ.